Kwantitatief onderzoek

voor overzichtelijk EXACT inzicht

Kwantitatief onderzoek heeft tot doel om met een van te voren te bepalen nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te meten hoe de meningen of houdingen binnen een bepaalde doelgroep zijn verdeeld of wat het kennisniveau is. Betrouwbare, harde cijfers zijn uiteindelijk nodig om een overzichtelijk inzicht te verkrijgen.

Afhankelijk van het onderzoeksprobleem, de doelstellingen en de doelgroep wordt bepaald op welke manier de informatie het beste verzameld kan worden. Hiervoor staan de volgende methoden ter beschikking:

online enquête, telefonisch onderzoek, schriftelijke enquête, passanten onderzoek, huis-aan-huis onderzoek, observatie. 

Bij online enquêtes maken we gebruik van Enalyzer enquêtesoftware.

Kwantitatief onderzoek wordt door ons ondermeer ingezet voor:

bekendheid- en imagometing, (non) koopmotievenonderzoek, tevredenheidsmeting onder klanten en/of medewerkers, zogenaamde usage and attitude studies, wensen- en behoeftenonderzoek, pr-onderzoek (genereren van input voor pr), lezersonderzoek en onderzoek ter ondersteuning van de strategische analyse of heroverweging (SWOT).

Meer meten, meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Robert Goos via 06 - 51 30 79 99

of robert@goos-mr.nl