Kwalitatief onderzoek

voor overzicht en dieper inzicht

Bij kwalitatief onderzoek staat het begrijpen van de doelgroep centraal. Wat is de onderliggende motivatie van een behoefte, verwachting, mening of houding? Hoe beleeft de doelgroep een customer journey? Waarom zou men een nieuw product of nieuwe dienst wel of niet kopen? Hoe ziet het koopproces eruit, wie zijn verantwoordelijk voor welke stappen? Hoe wordt een reclame-uiting ontvangen? Is deze geloofwaardig en waarom zet de uiting wel of juist niet aan tot actie?

Dit levert overzicht, maar vooral ook diepere inzichten op. Zo kan je gericht op een behoefte inspelen, een houding veranderen of een campagne-concept of ontwerp aanpassen zodat de gewenste boodschap goed overkomt. 

Door ons gebruikte methoden:

 diepte-interviews, focus groepen, belevingsinterviews, customer journey analyse, interviews op de werkplek, online sessies (Skype, Go-to-meeting), observatie (bijvoorbeeld bij pseudo koop onderzoek).

Kwalitatief onderzoek wordt voor tal van onderzoeksvraagstukken ingezet, zoals:

reclame-onderzoek (pre- en posttesten van uitingen), (non-)koopmotievenonderzoek, wensen- en behoeftenonderzoek (propositieontwikkeling), concept-testen, customer journey analyse, positioneringsonderzoek en onderzoek ter ondersteuning van een strategische analyse of heroriëntatie (SWOT).

Meer meten, meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Robert Goos via 06 - 51 30 79 99

of robert@goos-mr.nl