Werkwijze

Goos Marketing Research heeft niet alle diensten in huis, dit is vanwege efficiëntie redenen. Wel kunnen alle noodzakelijke diensten worden aangeboden doordat er door de jaren heen een goed netwerk van zorgvuldig geselecteerde, partners is opgebouwd waarmee snel geschakeld kan worden. Dit zorgt ervoor dat wij zeer slagvaardig en flexibel kunnen opereren. De diensten die uitbesteed worden betreffen de uitvoering van kwantitatief onderzoek, nooit de opzet en analyse van onderzoek. 

Opdrachten komen tot stand door;

  • Een gesprek waarin aangegeven wordt wat de wensen en kaders zijn.
  • Op basis daarvan stellen wij vrijblijvend een onderzoeksvoorstel op.
  • Dit wordt gepresenteerd en besproken.
  • Als dit tot tevredenheid leidt wordt een overeenkomst afgesloten en de uitvoering ter hand genomen.