Usability en user experience onderzoek volgens de Methode Goos

"Het usability onderzoek door Goos Marketing Research blijkt zeer waardevol voor de optimalisatie van de online presentatie van onze dienstverlening. Ik kan het van harte aanbevelen: veel toegevoegde waarde voor een zeer schappelijke prijs!" 

Patricia Heerkens, directeur van Oudstanding Loopbaan

 

Grote toegevoegde waarde tegen geringe kosten!

Goos Marketing Research heeft ruime ervaring in het testen van de usability en user experience van websites. Er wordt gebruik gemaakt van moderne technieken, zoals een eye tracker. Door de specifieke opzet kan een website test snel en tegen een scherp budget worden uitgevoerd. De test levert een scala aan concrete verbeterpunten op waarmee de website kan worden geoptimaliseerd. Het onderzoek kan in elke fase van de ontwikkeling van een website worden uitgevoerd, van conceptuele schets tot 'reeds live' (post test). Met het oog op het doorvoeren van veranderingen adviseren wij echter om het testen niet tot vlak voor het live gaan uit te stellen.

Download de flyer

 

    

               testopstelling met eye tracker                       respondent surft op de testen website                     opdrachtgevers kijken mee

 

Usability en user experience, wat is dat eigenlijk en waarom zou je dat moeten testen?

De user experience (UX) betreft alle ervaringen van een bezoeker van tijdens het surfen op een website, alle indrukken en gevoelens. De usbality is een onderdeel van de user experience en wordt gedefinieerd als de mate waarin een website door (bepaalde) gebruikers (in een bepaalde gebruikersomgeving) kan worden gebruikt om bepaalde doelen effectief, efficiënt en naar tevredenheid te bereiken. Alleen door een website te onderzoeken op UX en usability weet je of de site ook echt aan de doeleinden voldoet.
 
Usability en user experience onderzoek levert een scala aan relevante verbeterpunten op en zorgt er op die manier voor dat:
 • ​bezoekers langer op uw website blijven
 • de bounce rate (percentage bezoekers dat de site direct verlaat) verlaagd wordt
 • bezoekers eenvoudig vinden wat ze zoeken
 • de conversie hoger wordt.

 

Methode Goos

 • Relatief kleine steekproeven (n=3-4) in een sessie
 • Optioneel een nieuwe sessie nadat verbeteringen zijn doorgevoerd
 • Kwalitatief onderzoek bestaande uit diepte-interviews
 • Respondenten surfen over de te testen website, voeren opdrachten uit en denken hardop
 • De eye tracker registreert wat men wel en niet waarneemt op de site en hoe, in welke sequentie, bezoekers de site met hun ogen verkennen.
 • Belanghebbenden volgen het onderzoek vanaf hun eigen werkplek via screen sharing
 • Direct na de interviews worden de belangrijkste bevindingen besproken en snel daarna volgt een rapport van maximaal 1-2 A4 met daarin bulletwise de belangrijkste uitkomsten, knelpunten en aanbevelingen.