Marketing

Goos Marketing Research verzorgt ondersteuning in het marketingbeleid bij onder meer:

  • Marktanalyses: omvang, groei/krimp, trends, afnemersbehoeften, segmenten, concurrentie, branche etc.
  • Interne analyse: marketing-, financiële- en bedrijfseconomische resultaten, cultuur, klanten, bekendheid, imago etc. 
  • SWOT-analyse en strategische issues
  • Bepalen marketingstrategie 
  • Segmentatie en targetting
  • Positionering 
  • Ontwikkeling operationeel marketingplan