Kwantitatief onderzoek


Kwantitatief onderzoek heeft tot doel om met een van te voren te bepalen nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te meten hoe de meningen of houdingen binnen een bepaalde doelgroep zijn verdeeld of wat het kennisniveau is. Afhankelijk van het onderzoeksprobleem, de doelstellingen en de doelgroep wordt bepaald op welke manier de informatie het beste verzameld kan worden. Hiervoor staan de volgende methoden ter beschikking:

  • Telefonisch onderzoek
  • Schriftelijke enquête
  • Online onderzoek
  • Passanten onderzoek
  • Huis-aan-huis onderzoek 

 


Goos Marketing Research heeft enkele speciale onderzoeksmethoden ontwikkeld. Het zijn producten die zich onderscheiden door een specifieke benadering van bepaalde problemen. Vanzelfsprekend zijn dit geen sjablonen of blauwdrukken. Beter is het om te spreken van flexibele maatwerkproducten die in de praktijk worden toegesneden op de actuele behoefte van de klant. 

 

Bij online enquêtes maakt Goos Marketing Research gebruik van: