Kwalitatief onderzoek

 

Richt zich op het begrijpen van de doelgroep: wat is de onderliggende motivatie van een bepaalde behoefte, verwachting, mening of houding? Dit inzicht stelt opdrachtgevers in staat om gericht actie te ondernemen teneinde adequaat op een behoefte in te spelen, een houding te veranderen of een bepaalde uiting aan te passen zodat de gewenste boodschap goed overkomt. 
 

Er kan goed met een kleine steekproef worden gewerkt. Soms is het gewenst om uitkomsten uit kwalitatief onderzoek te kwantificeren en wordt het relatief kleinschalige kwalitatief onderzoek gevolgd door een grootschalig kwantitatief onderzoek.

 

 

Kwalitatief onderzoek voeren wij uit door middel van:

  • Diepte-interviews 
  • Groepsdiscussies
  • Intern onderzoek onder medewerkers
  • Interviews op de werkplek of andere locaties 
  • Online sessies (via webcam en online conferencing)


Kwalitatief onderzoek kan in veel gevallen live worden gevolgd via een gesloten audio-video circuit. Wij hebben de benodigde apparatuur hiervoor in huis en raden onze opdrachtgevers altijd ten zeerste aan van deze mogelijkheid gebruik te maken. Het ‘uit de eigen mond’ vernemen van de mening van de doelgroep wordt als buitengewoon leerzaam ervaren. Sinds kort is het bij bepaalde onderzoeken ook mogelijk om het veldwerk (de interviews en gesprekken) live te volgen vanaf de eigen werkplek, via screen sharing.