Content genereren voor social media campagnes of public relations

Goos Marketing Research is zeer ervaren in onderzoek dat er op is gericht om input te genereren voor social media campagnes (onder meer voor Electrabel en LeasePlan Bank) en voor public reations (onder meer voor BCC, bol.com, Palmolive, Super de Boer en Stichting LightRec).

Bij het genereren van input, zogenaamde branded content, voor social media campagnes wordt specifiek gedrag van consumenten, bijvoorbeeld spaargedrag, zeer gedetailleerd onderzocht, waarbij speciaal geanalyseerd wordt op significante verschillen tussen goepen binnen de steekproef. De opvallende verschillen worden als content voor de social media campagnes gebruikt.

Bij pr onderzoek wordt vooraf gezocht naar 'nieuwswaardige assumpties', dus veronderstellingen die in het onderzoek op waarheid worden getoetst. Op basis van de uitkomsten worden door het pr bureau persberichten ontwikkeld, waarna wij de berichten nog een keer toetsen op een juiste weergave van de onderzoeksresultaten. 

Bij beide onderzoeken is een goede samenwerking met het social media bureau of het pr bureau van groot belang. Het is een apart soort onderzoek en de bureaus moeten vooral goed meedenken met de ontwikkeling van de vragenlijst, want zij weten met welke thema's ze hun campagnes mee willen laden of wat wel of juist niet nieuwswaardig is.